Ihminen on osa luontoa. Vuosisatojen kuluessa olemme rakentaneet kulttuuriset linnakkeemme luonnon yläpuolelle, mutta viime kädessä olemme riippuvaisia muista kasvi- ja eläinmaailman eliöistä. Valitettavasti nykyinen kulutuksemme ylittää planeettamme kantokyvyn rajat, mikä tarkoittaa sitä, että ilman merkittävää suunnan muutosta elämä pallollamme kuihtuu ja kuolee ennen pitkää.

Historiansa saatossa ihmisen luontosuhde on muuttunut useaan otteeseen ja uskon että käänne nykytilasta parempaan on mahdollinen. Muutoksen aikaansaamiseksi päätöksenteossa on otettava ylikulutus ja pitkän aikavälin ympäristöongelmat vakavasti ja asetettava ne tärkeysjärjestyksessä lyhytkestoisten nousu- ja laskusuhdanteiden edelle.

Categories: Arvot