Ensimmäisestä päivästämme lähtien olemme kaikki samanarvoisia. Sukuun, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, kansallisuuteen tai terveydentilaan katsomatta. Kukaan ei ole toisen yläpuolella.

Arkitodellisuudessa monet taustatekijät vaikuttavat kuitenkin edellytyksiimme pärjätä elämässä. Yhteiskunnan tehtävä on madaltaa tällaisia eroja ja taata meille tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua ja pitää itsestämme sekä läheisistämme huolta.

Käsitykseni elämän arvosta on kehittynyt ensin kotona, sitten koulussa ja lopulta humanistisen alan opinnoissani yliopistolla. Historiaa lukiessani olen ymmärtänyt, miten kaikki syrjivät ja hierarkkiset rakenteet ovat ajallisia ja muuttuvia. Orjuus on nykyisin kielletty, naisilla on äänioikeus eikä homoseksuaalisuus ole enää rikos. Nämä esimerkit muistuttavat siitä, että mikään ei ole kiveen hakattua ja halutessamme voimme muuttaa myös nykyisiä lakeja.

Categories: Arvot