EDIT 14.12: Tänään kaupungin virkamiehiltä saamani tiedon mukaan on aiempaa todennäköisempää, että työllistämistoimissa voidaan hyödyntää myös palkkatukea työkokeilun rinnalla. TST ry:ltä saamieni lisätietojen mukaan työllistämishankkeessa yhdistyvät kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja palkkatukityö paremmin kuin työllisyystoimikunnassa ymmärsin. TST ry on myös vakuuttanut, että työkokeiluun etsitään vapaaehtoisia pitkäaikaistyöttömiä.

Saamani lisätiedot parantavat kokonaiskuvaa tekstiilikierrätyksen työllisyysvaikutuksista. Suhtaudun kuitenkin edelleen kriittisesti siihen, että kokonaisia tuotantoketjuja rakennetaan tukityöllistettyjen tai “työkokeilijoiden” varaan. Nykyisin käytettävistä työllistämismalleista työkokeilu on ongelmallisin.

Joulukuun alussa Turun seudulla on uutisoitu uudesta tekstiilikierrätyksen pilottihankkeesta, jonka tarkoituksena on luoda tekstiilikierrätyksen innovaatiokeskittymä Varsinais-Suomeen. Tavoite on erittäin kannatettava ja tekstiilikierrätyksen kehittäminen on oleellinen osa tulevaisuuden kiertotaloutta.

 

Valitettavasti tekstiilikierrätyksen ketjussa on yksi iso epäkohta. (EDIT: Tekstiilikierrätyksen pilotti on laaja verkostohanke. Seuraavien kappaleiden kritiikki kohdistuu yhteen osaan pilotista, ei koko hankkeeseen.) Kierrätetyn tekstiilimateriaalin jatkojalostus vaatii tekstiilien tarkkaa esilajittelua, johon koneet eivät (ilmeisesti?) vielä pysty. Tarvitaan siis manuaalista lajittelua, johon Turussa on suunniteltu työllistettävän työttömiä.

Työllisyystilanne on tällä hetkellä haastava ja tekstiilijätteen lajittelu on ihan hyvää työtä, kunhan siitä maksetaan jokseenkin mielekäs korvaus. Valitettavasti valtion palkkatukirahat ovat välissä, eikä ole mitään takeita siitä, että tekstiilikierrätyksen pilottiin saadaan riittävä määrä palkkatukipaikkoja. Tilanteesta johtuen manuaalisesta lajittelu aiotaan organisoida työkokeilujärjestelmän kautta. Työkokeilussa oleva henkilö ei ole työsuhteessa, eikä saa palkkaa. Työkokeilussa henkilö elää työttömyysturvan varassa ja sen päälle hän saa 9 euron kulukorvauksen päivässä.

Mikäli lajittelu toteutetaan nykysuunnitelmien mukaan, Lounais-Suomen
tekstiilikierrätyksen ekosysteemi aiotaan rakentaa 150 hengen hikipajan
varaan. Innovatiokeskittymän perustana ovat työkokeiluun
palkatut henkilöt, jotka saavat työstään korvaukseksi
työttömyysturvan ja noin 200 euroa kuussa.

Tekstiilikierrätyksen kehittäminen on huippu juttu, ja uusien työpaikkojen luominen tärkeä tavoite. Työkokeilujärjestelmän väärinkäyttö ei kuitenkaan luo aitoja työpaikkoja vaan on todella outo lähtökohta innovoinnille.

Työkokeilu voi olla yksilön kannalta järkevä ratkaisu tilanteissa, joissa kokeilu palvelee uuteen alaan tai työympäristöön tutustumista. Työkokeilulla voidaan esimerkiksi pitkäaikaisen työttömyyden jälkeen selvittää, millaisia lisäkoulutus- tai -kuntoutustarpeita työttömällä on. Valitettavasti tekstiilijätteen käsinlajittelu ei edistä näitä tavoitteita.

Turun kaupungin työllisyystoimikunnassa käsiteltiin 7.12. esitystä, jonka mukaan kaupunki tukisi 280 000 eurolla tekstiililajittelun järjestämistä työkokeilutoimintana. Kannatin kokouksessa SDP:n Mika Stepanoffin palautusesitystä, sillä en pitänyt esitettyä mallia oikeudenmukaisena ja liiketaloudellisesti kestävänä. Äänestyksen jälkeen työllisyystoimikunta päätti lähettää asian eteenpäin kaupunginhallituksen päätettäväksi ja kaupunginhallitus käsittelee asiaa 17.12.

Henkilökohtaisesti olen pahoillani siitä, että joudun tällä tavalla kritisoimaan tekstiilikierrätyksen pilottia. Pilotin tavoitteet ovat hyvät ja työllistämistoimiakin tarvitaan. En voi kuitenkaan kannattaa 150 hengen lajittelutehtaan perustamista työkokeilujärjestelmän kautta.


1 Comment

Turun AMK: Resurssitehokas liiketoiminta tutkimusryhmä · 11/12/2015 at 13:56

Käsittelit kirjoituksessasi tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja! Turun AMK toteuttaa pilottia useiden kumppaneidensa kanssa. Olemme mielellämme yhteistyössä kehittämässä tätä toimintaa kokonaisvaltaisesti kestävän kehityksen arvojen pohjalle ja toivommekin alueemme eri toimijoiden panostusta, asiantuntijuutta ja ideoita, jotta voimme luoda Turun alueesta hyvinvoivan ja menestyvän kiertotalouden mallialueen. Turun AMK:n puolesta vastasimme muutamin kommentein tekstiisi omassa blogitekstissämme: http://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/tekstiilikierratys-pilotin-tyollistamisnakokulmat/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *