-Turussa kaupunkilaisten, virkamiesten ja poliitikkojen keskusteluyhteys pätkii. Asukkaiden on voitava vaikuttaa myös vaalien välillä – tämä edellyttää avoimempaa valmistelua ja läpinäkyvämpää päätöksentekoa.

-Avoin data hyötykäyttöön. Julkisin verovaroin tuotetun informaation on oltava kaupunkilaisten ja yritysten käytettävissä, yksityisyydensuoja huomioiden.

– Kaupunkilaisten ja kaupunginosien sosiaalinen eriarvoistuminen on pysäytettävä. Hyvinvoivassa Turussa noudatetaan tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita kaikessa kaupungin toiminnassa.