Joukkoliikennevyöhykkeet: Turun Sanomissa epätarkka kartta 22.5.

Aamun Turun Sanomissa kolmen joukkoliikennevyöhykkeen kartan vyöhykerajat olivat nytkähtäneet paikaltaan. Tässä tämänhetkiset suuntaa antavat (klikkaa kartta suuremmaksi): Kahden ja kolmen vyöhykkeen vyöhykemallien eroista kirjoitin pari viikkoa sitten tarkemmin: Kaksi vai kolme joukkoliikennevyöhykkettä Turun seudulle? Tasataksaa, eli niin sanottua yhden vyöhykkeen mallia en tule Turun seudulle hyväksymään. Joukkoliikenteen kertalipun hintaan kohdistuu Lue lisää…

Kaksi vai kolme joukkoliikennevyöhykettä Turun seudulle?

1.7.2014 Turun seudulla siirrytään uuteen aikaan, kun kuuden kunnan yhteinen joukkoliikenne aloittaa toimintansa. Seudullisen joukkoliikennetoimiston esitys uuden joukkoliikenteen järjestelyistä on lähetetty reilu viikko sitten kuntien lausuttavaksi ja mm. seutulinjoihin sekä maksuvyöhykkeisiin on otettava kantaa toukokuun loppuun mennessä. Turun kannalta yhdeksi keskeisimmäksi kysymykseksi seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä muodostuu todennäköisesti maksuvyöhykkeiden määrittely, sillä Lue lisää…