Siviilipalveluksesta ensiapu asevelvollisuuden ongelmiin

Asevelvollisuuden uudistamista on tänä syksynä puuhattu ahkerasti ja uudistusesitykset ovat vaihdelleet valikoivasta asevelvollisuudesta palvelusaikojen lyhentämiseen. Tarpeettoman suuri reservi on kohtuuttoman kallis ja keskeytysongelmat piinaavat varusmieskoulutusta. Uudistustarpeesta ollaan yksimielisiä, mutta keinoista ei niinkään. Vihreät julkistivat oman asevelvollisuuden uudistuspakettinsa elokuun lopussa ja paketissa esitimme valikoivaan asevelvollisuuteen siirtymistä. Vihreiden mallissa 8-20 prosenttia ikäluokasta Lue lisää…