-Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on ajautunut kauas kansalaisten arjesta. Maakuntavaltuuston on palautettava keskustelun painopiste varsinaissuomalaisten palveluihin.

-Sote- ja maakuntauudistuksen lopulliset vaikutukset ovat edelleen epäselviä. Maakuntavaltuuston on tehtävä parhaansa, jottei uudistus heikennä varsinaissuomalaisten palveluja.

-Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava helposti lähestyttäviä ja helposti saavutettavissa. Sote-palvelut maksetaan verovaroista meitä varten.