• Väestönkasvu ja ilmastonmuutos huomioiden planeettamme kantokyky ei kestä nykyisiä ruuantuotantomuotoja.
  • Lihantuotannolle on asetettava nykyistä tiukemmat ekologiset ja eettiset kriteerit, kalakantoja on suojeltava liikakalastukselta ja nykyistä suurempi osa viljelykasveista pitää käyttää eläinten rehun sijaan ihmisten ruuaksi.
  • Kotimaisen kasviproteiinin viljelyn lisääminen parantaa omavaraisuuttamme ja luo uusia työpaikkoja jalostusketjun varrelle.
  • Teollisessa lihantuotannossa eläinten elinolosuhteita on vietävä luomustandardien suuntaan.
  • Globaalisti Suomen on ulko-, kehitys- ja kauppapolitiikassaan edistettävä ruuantuotannon vääristymien korjaamista.
Lue kirjoituksiani aiheesta ruuantuotanto.