Tulevaisuuden parempi ruoka

Väestönkasvu ja ilmastonmuutos huomioiden planeettamme kantokyky ei kestä nykyisiä ruuantuotantomuotoja. Lihantuotannolle on asetettava nykyistä tiukemmat ekologiset ja eettiset kriteerit, kalakantoja on suojeltava liikakalastukselta ja nykyistä suurempi osa viljelykasveista pitää käyttää eläinten rehun sijaan ihmisten ruuaksi. Kotimaisen kasviproteiinin viljelyn lisääminen parantaa omavaraisuuttamme ja luo uusia työpaikkoja jalostusketjun varrelle. Teollisessa lihantuotannossa eläinten […]