Turun ViNO haastaa kehittämään lukioiden ja ammattioppilaitosten opinto-ohjausta

Kannanotto 18.1.2012 Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ovat huolissaan Turun ammattioppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevien saamasta ohjauksesta. 17.1. toisen asteen opiskelijat vierailivat Turun korkeakouluissa ja tutustuivat eri koulutusaloihin. Jotta nuoret voivat valita tulevan opiskelupaikkansa, tarvitaan kuitenkin paljon työtä tietoisuuden lisäämiseksi. ”Yksi suurimpia syitä sille, miksi nuorten on vaikea hahmottaa tulevaisuuden koulutuspolkuaan, Lue lisää…

Lukiota kehittämässä, osa 3: toisen asteen opintotuki

(Jatkoa kahdelle edelliselle tekstille) Opintotuesta on viime aikoina puhuttu paljon ja aiheesta. Indeksitön opintoraha on jälleen menettämässä arvoaan ja kokoomus väläyttelee ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville lainapainotteista tukea. Opintotuen yleisessäkin tasossa on siis parantamisen varaa, mutta itseasiassa osa toisen asteen opiskelijoista on vieläkin surkeammassa tilanteessa. Nykyisen opintotukilain mukaan vanhempien tulot vaikuttavat 18-20-vuotiaiden Lue lisää…

Lukiota kehittämässä, osa 2: opinto-ohjaus ja opiskelijoiden osallistaminen

(Jatkoa edellisestä OKM:n lukioiden kehittämisraporttia käsitelleestä kirjoituksesta.) Valinnaisuutta koskevia esityksiä lukuunottamatta työryhmän esitykset ovat varsin kelvollisia ja etenkin opinto-ohjaukseen on kiinnitetty paljon huomiota. Työryhmä esittää mm, että: ”Lukion opinto-ohjauksen järjestelmä tulee uudistaa koordinoituna kokonaisuutena. Henkilökohtaisen ohjauksen resursointia tulisi jossain määrin lisätä, mutta tätäkin olennaisempaa on analysoida erilaiset ohjaustarpeet. Olisi osattava Lue lisää…

Lukiota kehittämässä, osa 1

Ensi tiistaina Turun kaupungin lukio- ja ammattiopetuslautakunta käsittelee kaupungin lausunnon OKM:n lukioiden kehittämisraportista ja kokouspapereita lukiessani ajattelin nyt samalla kertaa kirjoittaa tännekin aiheesta. Kyseisestä rapsasta ei ole aivan hirveästi julkisuudessa keskusteltu, mutta se johtunee työryhmän rakenteellisten muutosesitysten maltillisuudesta. Työryhmän mukaan lukio-opetuksen on jatkossakin oltava yleissivistävää, kurssimuotoista ja saatavuudeltaan alueellisesti kattavaa. Lue lisää…