Opiskelija, miten voit?

(Julkaistu Keskisuomalaisessa 15.10.) Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2008) mukaan psyykkisiä vaikeuksia oli 27 prosentilla vastanneista. Luku on hälyttävä, mutta vielä hälyttävämpää on, että pahoinvoinnin trendi ei ole ollut laskeva. Edellisestä neljän vuoden takaisesta tutkimuksesta opiskelijat ilmoittavat psyykkisten vaikeuksien pysyneen samana tai kasvaneen. Yleisimpinä ongelmina olivat jatkuva ylirasitus, itsensä tunteminen Lue lisää…

Siviilipalveluksesta ensiapu asevelvollisuuden ongelmiin

Asevelvollisuuden uudistamista on tänä syksynä puuhattu ahkerasti ja uudistusesitykset ovat vaihdelleet valikoivasta asevelvollisuudesta palvelusaikojen lyhentämiseen. Tarpeettoman suuri reservi on kohtuuttoman kallis ja keskeytysongelmat piinaavat varusmieskoulutusta. Uudistustarpeesta ollaan yksimielisiä, mutta keinoista ei niinkään. Vihreät julkistivat oman asevelvollisuuden uudistuspakettinsa elokuun lopussa ja paketissa esitimme valikoivaan asevelvollisuuteen siirtymistä. Vihreiden mallissa 8-20 prosenttia ikäluokasta Lue lisää…

Paras mahdollinen opintotuki

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti torstaina ensi vuoden elokuussa opintotukeen tehtävistä muutoksista. Harva on pakettiin tyytyväinen. Yksi jäi kaipaamaan porkkanoita, toinen suurempaa keppiä. Nykyisen opintotukijärjestelmän alusta asti (vuodesta 1992) opintotuki on ollut jatkuvan väännön kohteena. Keppi vai porkkana-keskustelun lisäksi joku neropatti on ollut aina vaatimassa ”kokonaisuudistusta” ja korostanut sen tarvetta. Kokonaisuudistajien Lue lisää…

OECD: Lukukausimaksut eivät edistä valmistumista

(SYL:n syyskuun 8. päivänä antama kommentti samasta aiheesta löytyy täältä) Viime viikkojen aikana opiskelijoita on lyöty taas yhdellä jos toisellakin lekalla, mutta sitä mukavampaa onkin saada tukea odottamattomalta suunnalta. OECD ei ole perinteisesti kuulunut opiskelijoiden tai julkisten palveluiden rakkaimpiin ystäviin, mutta järjestön tuorein koulutusraportti tarjosi yllättäen riemun aiheita maksuttoman koulutuksen Lue lisää…

Koulutuksen periytyvyys on edelleen ongelma

Julkaistu Turun Sanomissa 14.8. Esiteollisella ajalla oli hyvin tavallista, että lapset perivät vanhempiensa ammatin ja jatkoivat heidän työtään. Nykyaikana tulemme harvoin ajatelleeksi, että ammattien ja koulutuksen periytyvyys on meidänkin aikamme ilmiö. 2000-luvun Suomessa akateemisen perheen lapsella on ei-akateemisen perheen ikätoveriin verrattuna moninkertainen todennäköisyys päätyä korkeakoulutukseen ja sitä vaativille aloille. Koulutuksen Lue lisää…

Keskustelua opintotuesta: Kokoomusopiskelijat omalla asialla

Suuressa viisaudessaan Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta julkaisi tänään elokuun 12. päivä kannanoton otsikolla ”Opintotuen indeksiin sitominen estäisi todellisen kehityksen vuosiksi.” Täysin käsittämättömistä ja minulle tuntemattomista syistä Tuhatkunta suorittaa jäsenistönsä edunvalvonnan sijaan opiskelijaselkien massapuukotuksen, joka kaiken lisäksi perustuu todella hatariin väitteisiin. Työpäivän päätteeksi pilkon Tuhkun kannarin pilkkeiksi: Tuhatkunnan väite 1: ”Nyt ei Lue lisää…

Markkinadiskurssi leviää koulutuspolitiikassa

Kesäkuun 22. päivä Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (ARENE) osoitti Opetus ja kulttuuriministeriölle (OKM) kannanoton, jossa ARENE vaati tilauskoulutuslain muuttamista ja käytännössä koulutuskaupan vapauttamista. ARENE:n kannanotto on tuorein esimerkki siitä miten markkinadiskurssi on varsin lyhyessä ajassa saanut vahvan jalansijan koulutusjärjestelmässämme. Tässäkin asiassa kotimainen kehitys on osa kansainvälistä trendiä, jossa koulutus nähdään yhä useammin Lue lisää…

”Palveluiden tuottavuutta ei aina kannata parantaa”

Tilastokeskuksen uusimmassa Hyvinvointikatsauksessa (2/2010) Olli Savela kirjoittaa yllämainitulla otsikolla palveluiden tuottavuudesta ja tuottavuuden parantamiseen liittyvistä kysymyksistä. Artikkelissaan Savela kritisoi julkista tuottavuuskeskustelua ja huomauttaa, että ”vähäinen tuottavuuskehitys ei ole pelkästään julkisten palveluiden ongelma. Melko tasaisen tai jopa vähenevän tuottavuuden aloja ovat esimerkiksi yksityiset koulutus- ja terveyspalvelut sekä liike-elämän palvelut.” (kursivointi lisätty) Lue lisää…

Lihansyönti vähenee Suomessa?

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen mukaan suomalaisten lihansyönti väheni vuonna 2009 ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. (linkki HS:n artikkeliin) Syynä kehitykseen voi hyvin olla vain taloustaantuma, mutta todennäköisesti luvuissa näkyy terveysruuan kasvava suosio sekä kasvisruuan yleistyminen. Onkin mielenkiintoista nähdä miten kehitys jatkuu ja vaikuttavatko mm. kuluneen kevään kasvisruokakeskustelut vuoden 2010 lukuihin. Kevään Lue lisää…