Turun kaupunginhallitus käsittelee tänään uuden Musiikkitalon kaavaluonnosta. Päätös Musiikkitalon sijaintipaikasta tehtiin viime huhtikuussa, mutta kaavaluonnoksen myötä uuteen vilkkaaseen keskusteluun. Hyvä niin!

Sekä vanhan konserttitalon korjaamisesta että uuden Musiikkitalon rakentamisesta on tehty useita suunnitelmia jo vuosien ajan. Hämähäkkitontille suunniteltiin uutta musiikki- ja kongressitaloa yli kymmenen vuotta sitten ja tämän kertainen musiikkitalovalmistelu alkoi 2018. Asiaa ei ole suinkaan ole käsitelty liian kiireellä tai hätiköiden!

Omasta mielestäni on ollut alusta asti selvää, että mikäli Musiikkitalon kaltainen merkittävä uusi kulttuurirakennus rakennetaan, se pitää sovittaa osaksi kaupunkirakennetta. Tästä lähtökohdasta kiinnostavimpia vaihtoehtoja ovat olleet Linnanniemi, ratapiha, Itsenäisyydenaukio ja Hämähäkkitontti.

Viimeisen vuoden aikana päätöksenteko ja valmistelu ovat keskittyneet näihin neljään vaihtoehtoon, joista omiksi suosikeikseni nousivat kaksi viimeistä.

Itsenäisyydenaukio ja Hämähäkkitontti ovat molemmat Aurajoen rannalla, Kaupunginteatterin vieressä, lähellä keskustan liikenneyhteyksiä. Niihin pääsee helposti joukkoliikenteellä, pyöräillen ja kävellen. Autolla saapuminenkin on järjestettävissä Paavo Nurmen puistotien, Samppalinnankadun ja Neitsytpolun kautta.

Itsenäisyydenaukio ja Hämähäkkitontti sijaitsevat molemmat myös alueella, josta on visioitu uutta tunnistettavaa kokonaisuutta ja kaupunkitilaa: Kulttuurirantaa.

Aurajoen itärannalla on jo nyt paljon kulttuuripalveluita aina Piispankadulta Manillaan asti. Vuonna 2017 julkaistussa Turun keskustavisiossa esitettiin tälle alueelle uutta rakentamista, erityisesti Kaupunginteatterin ja WAMin lähelle. Itsenäisyydenaukiolle ja/tai Hämäkkitontille rakentamalla kaupunkiin luotaisiin uusi tunnistettava paikka, Kulttuuriranta.

Turun vihreiden valtuustoryhmä pitää tätä aluetta parhaana sijoituspaikkana uudelle Musiikkitalolle.

Itsenäisyydenaukiolla ja Hämähäkkitontilla on paljon yhteisiä vahvuuksia, mutta myös erottavia tekijöitä ja erillaisia ongelmia.

1) Hämähäkkitontti on ollut turkulaisten mielestä jo vuosikymmeniä rakentamaton paikka, joka odottaa kohtalonsa kirkastumista. Itsenäisyydenaukio on viheralue ja osa jokimaisemaa, jonka rakentamisesta ei ole aiemmin keskusteltu.

2) Itsenäisyydenaukio on viheralue, mutta myös Hämähäkkitonttiinkin liittyy merkittäviä ympäristö- ja luontoarvokysymyksiä. Musiikkitalo ei mahdu nykyiselle Hämähäkkitontille. Rakennukselle pitäisi louhia lisää tilaa joko kallion sisältä tai nykyistä aukkoa laajentamalla. Viimeisimmissä selvityksissä kallion laatu on todettu sellaiseksi, että sen sisään on vaikea rakentaa suurta konserttisalia. Ratkaisuksi on esitetty tontin laajentamista avolouhinnalla. Louhinta tehtäsiin rantakadunsuuntaisesti ja hävittäisi osan nykyisestä Samppalinnanpuiston rinteestä. Se rinne ei ole virkistyskäytössä, vaan enemmänkin pusikkoa, mutta sen pusikon luontoarvot ovat suuremmat kuin hoidetun viheralueen. Itsenäisyydenaukion maisemallinen arvo on suuri, mutta luontoarvojen näkökulmasta Samppalinnanpuiston rinne on sitäkin arvokkaampi.

3) Itsenäisyydenaukio ja Hämähäkkitontti sijaitsevat molemmat Kaupunginteatterin vieressä, mutta sijaintien tarjoamat yhteistyömahdollisuudet teatterin suuntaan ovat erilaiset. Teatterin aulatilat, narikat, kahvila ja pääportaikot ovat Itsenäisyydenaukion puolella. Mikäli Musiikkitalo rakennetaan tälle puolelle, mahdollistaa se teatterille ja Musiikkitalolle yhteisiä toimintoja ja oheistiloja. Hämähäkkitontilla synergiaa ei synny samalla tavalla.

MIKSI SIIS ITSENÄISYYDENAUKIO?

Itselleni olisi suoraan sanottuna käynyt kumpi vain. Mieluiten se, jolla on vahvin tuki kaupungihallituksessa ja valtuustossa. Valtuustoryhmässämme pielipiteet jakautuivat hieman toisin: Samppalinnapuiston rinteen luontoarvojen vuoksi osa ryhmästämme ei kannata Hämähäkkitonttia.

Hämähäkkitontille ei ole myöskään löytynyt riittävän vahvaa tukea muista puolueista. Osa vasemmistoliitosta ja perussuomalaisista on kannattanut Hämähäkkitonttia, mutta SDP on viimeksi tänään (17.12.) ilmoittanut Turun Sanomissa kannakseen, etteivät he kannata Musiikkitalon rakentamista Hämähäkkitontille.

Oma näkemykseni on, että uusi Musiikkitalo tarvitaan. Valtuustoryhmämme haluaa, että musiikkitalon suunnittelussa edetään nyt, eikä joskus tulevaisuudessa. Uutta musiikkitaloa tai vanhan konserttitalon korjausta on suunniteltu Turussa jo pitkään. Nykyhetkestä arvioiden liian pitkään.

Itsenäisyydenaukiota ei ole aiemmin ajateltu uuden rakentamisen paikaksi, enkä itsekään hyväksyisi sinne asuntoja, toimistoja tai liikehuoneistoja. Pelkkä ajatus puistattaa. Musiikkitalo on kuitenkin jotain muuta. Se on ainutkertainen kulttuurikohde, joka ansaitsee hienon ja helposti saavutettavan sijaintipaikan. Musiikkitalon rakentaminen muuttaa kiistatta jokirannan maisemaa, mutta lopputuloksena syntyy paitsi uusi Musiikkitalo, myös on uusi kaupunkitila ja paikka: Kulttuuriranta.

Kannatan siis Musiikkitalon suunnittelun jatkamista. Mikäli kaupunginhallitus on tänään samalla kannalla, teetetään kevään aikana kolmella erilaisella arkkitehtitoimistojen, rakennusyhtiöiden ja akustiikka-asiantuntijoiden kokoonpanolla kolme erilaista toteutussuunnitelmaa ja arkkitehtonista ratkaisua Itsenäisyydenaukiolle. Paras suunnitelma valitaan touko-kesäkuussa rakennushankkeen pohjaksi.

Kategoriat: Politiikka