Viimeisen vuoden aikana olen siirtynyt koulutuspoliittisen asiantuntijan työstä opiskelijaksi, opiskelijasta vastavalmistuneeksi työttömäksi, työttömästä kahteen kaupan alan pätkätyösuhteeseen ja niistä edelleen jatko-opiskelijaksi. Samaan aikaan olen takaisinmaksanut KELAlle vuoden 2013 opintotukia.

Vaikka olenkin vankasti sitä mieltä, että poliittisten päätösten on pohjauduttava laaja-alaiseen harkintaan eikä omakohtaisiin kokemuksiin, on kulunut vuosi vaikuttanut väistämättä sosiaaliturvaa koskeviin näkemyksiini.

Keskusteluun sosiaaliturvan uudistamisesta perustuloksi tutustuin ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja siitä lähtien olen ollut 90 prosenttisen varma perustulon kannattaja. Omien kokemuksieni myötä mittari osoittaa nyt satasta.

Vihreät ovat olleet perustulokeskustelussa aktiivisia niin kauan kuin aiheesta on Suomessa keskusteltu. Viime marraskuussa julkaisimme uuden mallimme, jossa perustulo on päivitetty työmarkkinatuen verottomaan tasoon eli 560 euroon. Tehtyjen laskelmien mukaan malli olisi kustannusneutraali eikä suuresti muuttaisi pieni- eikä suurituloisten tulotasoa. Sosiaaliturvan näkökulmasta muutos olisi kuitenkin suuri: yhteiskunnallisen aseman muuttuessa esimerkiksi opiskelijasta työttömäksi, 560 euron perustulo jatkuisi katkeamatta.

Viime aikoina muutkin puolueet ovat alkaneet lämmetä  perustulolle. Esimerkiksi Keskustan suunnalta on alettu vaatia perustuloa sosiaaliturvan uudistamisen välineeksi. Mutta miksi aiheesta keskustellaan juuri nyt, kun maamme on vuosia kärsinyt taloudellisesta kurimuksesta?

Perustulo on uudistus, joka parantaa elämäämme ilman lisäkustannuksia

Sosiaaliturva on olemassa ennen kaikkea ihmisten takia ja ihmisille. Sen pitäisi olla pohja josta ponnistetaan eteenpäin, ei mekanismi, jossa byrokratia pahimmillaan pitää yksilöä kurissa toimipisteiden, lomakkeiden ja jonotusaikojen verkossa. Perustulon myötä elämän eri murrosvaiheissa voi keskittyä oikeisiin haasteisiin byrokratian sijaan.

Perustulotulevaisuudessa virkamiehetkin voivat entistä enemmän keskittyä siihen, miten ihmisten toimeentuloa parannetaan ja miten heitä nostetaan pois sosiaaliturvan tarpeesta: heillä on enemmän aikaa ja resursseja palvella asiakkaitaan ja ratkaista muita asiakkaiden arjen ongelmia. Jonotusajat lyhenevät ja palvelukokemus parantuu, kun keskeinen osa etuuksista automatisoituu.

Perustulo aktivoi, ei laiskista


Perustulomalleja on erilaisia ja puolueiden näkemykset perustulon tasosta vaihtelevat. Vihreiden mallissa perustulon alle yhdistetään nykyiset alle 560 euron tuet. Asumistuki säilyy erillisenä, samoin ansiosidonnainen työttömyysturva. Moni kysyykin, väheneekö byrokratia ja lisääntyykö kannustavuus, kun osa tukimuodoista säilyy erillisenä? Kyllä vähenee ja kyllä lisääntyy. Vihreiden mallin ajatuksena on, että elämän saumakohdissa saat heti edes jonkinlaisen tuen ja tarvitessasi lisäavun siihen päälle.

Perustulomaailmassa kukaan ei ota pois 560 euroasi, teit mitä töitä missä tahansa ja milloin tahansa. Voit ottaa vastaan keikkatyötä, laittaa toiminimen pystyyn ja toteuttaa mielessäsi jo muhineen idean toteuttamiseksi. Kaikki tämä on mahdollista ilman pelkoa perustulon menetyksestä.

Ei enää visioiden varassa – toteutetaan perustulokokeilu!

Työn määritelmä ja työntekijän arjen vaatimukset ovat muuttuneet niin merkittävästi, että nykyinen järjestelmä ei palvele parhaalla tavalla tarkoitustaan. Tilastokeskuksen mukaan 35 prosenttia suomalaisista työskentelee epätyypillisessä työsuhteessa, joten argumentit poikkeavien työolosuhteiden ”marginaalisuudesta” on syytä heittää romukoppaan.

Hallituksen jo aiemmin päättämä työttömyysturvan suojaosan toteutus ja valmistelussa oleva toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtäminen Kelaan ovat askelia, jotka vievät sosiaaliturvaa kohti perustulomaisuutta. Luonnollinen askel on kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan mukaan alueellinen tai esimerkiksi opiskelijoihin rajattu kokeilu, jonka kautta perustulon vaikutukset suhteessa nykyjärjestelmään voidaan entistä paremmin arvioida.

Lama ei lopu leikkauksilla, se loppuu uusilla ideoilla. Otetaan rohkeasti selvää perustulon mahdollisuuksista, toteutetaan perustulokokeilu!


0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *