Esityslistalla olleiden asioiden lomassa tein maaliskuun valtuustossa aloitteen julkisen polkupyörien pumppauspisteen perustamisesta Turkuun. Idean aloitteeseen sain facebook-yhteydenoton kautta ja haluankin tässä yhteydessä rohkaista vastaaviin yhteydenottoihin. Kaikki pienetkin arkea parantavat avaukset ovat arvokkaita.

Turun kaupunginvaltuusto 25.3.2013

Valtuustoaloite julkisen polkupyörien pumppauspisteen hankkimisesta Turkuun
Allekirjoittanut esittää, että Turun kaupunki hankkii julkisen polkupyörien pumppauspisteen kaupunkikeskustan alueelle.
Kaupunginhallituksen 25.10.2010 hyväksymässä Turun kaupungin Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa  on asetettu tavoitteeksi, että pyörällä tehtävät matkat lisääntyvät Turussa vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia vuoden 2006 tasosta. Ohjelmassa todetaan edelleen, että ” Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tulee olla Turun kaupungin toiminnan läpikäyvä periaate. Kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tulee tehdä laajana yhteistyönä Turun kaupungin eri hallintokuntien, seudun muiden kuntien ja viranomaisten, yritysten, yhteisöjen sekä kansalaisten kanssa. Eri tahot on saatava sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin myönteisessä hengessä.”

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen yleisiksi periaatteiksi ja lähtökohdiksi on kirjattu mm:

  • Kävely ja pyöräily ovat Turussa tärkeitä kulkumuotoja työ-, opiskelu-, kouluja asiointimatkoilla.
  • Arkiliikunta kävellen ja pyörällä tuottaa merkittäviä terveyshyötyjä.
  • Liikkuminen kävellen ja pyörällä tarjoaa myönteisiä elämyksiä.
  • Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä lähtökohtana on myönteinen henki – keskitytään kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantamiseen
  • Tavoitteena on pienimuotoisten keinojen arvostaminen sekä keinotekoisten kävelyn ja pyöräilyn esteiden poistaminen
Merkittävimmät pyöräilyn edistämisen edellytykset liittynevät kaupungissamme pyörätieverkon kehittämiseen, mutta myös pienemmillä teoilla voidaan luoda positiivista pyöräilymyönteistä kaupunkikuvaa. Useissa keskieurooppalaisissa kaupungeissa pyöräilyä kaupunkien keskustoissa on edistetty julkisilla tai yritysten tarjoamilla polkupyörien pumppaus- ja/tai korjauspisteillä. Suomessa Tampereen ja Jyväskylän kaupungit perustivat polkupyörien julkisen pumppauspisteen vuoden 2012 aikana.
Pumppauspisteen perustamisesta kaupungille aiheutuvat kustannukset ovat hyvin kohtuulliset pisteen tarjoamaan käytännön hyötyyn ja siitä seuraavaan positiiviseen signaaliin nähden.  Maaliskuun 2013 alussa Suomi pyöräilee –yhteistyövaliokunta valitsi Tampereen vuoden 2013 pyöräilykaupungiksi, ja vaikka tunnustuksen perustelut liittyivät pääasiassa pyörätieverkon kehittämiseen, mainittiin myös julkisen pumppauspisteen perustaminen erityisenä ansiona.
Turun kaupungin pyöräilyn kehittämistavoitteet huomioiden yhden tai useamman yleisen pumppauspisteen perustaminen myös Turkuun on perusteltua ja tukisi Turun kehittymistä pyöräilymyönteisenä kaupunkina.
Joitain mahdollisia ehdotuksia pumppauspisteen sijaintipaikoiksi:
  • Läntinen Rantakatu Aurakadun ja Aninkaistenkadun välillä. Keskeinen pyöräilyreitti.
  • Kaupunginkirjaston sisäpiha. Öisin suljetulla sisäpihalla pumppu olisi turvassa ilta-aikaan tapahtuvalta ilkivallalta (mikäli tällainen riski koetaan suureksi). Kirjaston sisäpihalla pumppauspisteen yhteyteen voitaisiin liittää myös yksinkertainen huoltopiste, josta löytyisivät työkalut yksinkertaisia korjaustoimenpiteitä varten. Pumppauspisteen sijoittaminen sisäpihalle edellyttäisi kuitenkin jonkinlaista kylttiä Rantakadun puolelle.
  • Tuomiokirkkopuisto. Keskeinen paikka kaupungilla. Otollinen keskustan ja kampusalueen välisen pyöräilyn näkökulmasta.
kaupunginvaltuutettu Jukka Vornanen (vihr)

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *