Vuosi 2014 on jo hyvässä vauhdissa, mutta tässä vielä tiivistetty yhteenveto ensimmäisestä valtuustovuodesta. Vuoden aikana tapahtui yhtä sun toista, eikä kaikkea ole helppo tiivistää, joten mikäli koonti herättää ajatuksia suuntaan tai toiseen, vastaan kysymyksiin ja kommentteihin mielelläni.

Vuoden 2013 kokoukset ja läsnäolot 

Edellä mainittujen lisäksi vihreiden valtuustoryhmä on pitänyt vuoden aikana yhteensä noin 40 kokousta aina ennen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksia.

Yhteenlaskettuna kokouspenkki on kulunut siis hieman yli 100 kokouksen verran.

Kuvakaappaus syyskuun valtuuston striimistä.

Mitä niissä kokouksissa on sitten saatu aikaan?

Blogin lopusta löytyy perusteellisempi erittely viime syksyn vaaliteesieni mukaan, mutta tässä tärkeimmät asiat tiivistettynä:

  • Kaupungin heikkoa taloustilannetta on korjattu mielestäni tasapainoisesti veronkorotuksilla, velalla ja leikkauksilla. Suuria heikennyksiä palveluihin ei ole tehty, eikä lomautuksia ole tarvittu.
  • Vuoden merkittävimmän leikkauksen, perusopetuksen luokkakokojen kasvun osalta, neuvottelimme korotuksen suunniteltua pienemmäksi. Loppuvuodesta SDP:n aloitteesta luokkakokojen kasvattamiseen saatiin vielä lisää joustoa, ja nyt alkuvuodesta 2014 näyttää siltä, ettei luokkakokoihin tarvitse välttämättä lainkaan puuttua.
  • Päätöksenteon avoimuuden parantamiseksi valtuuston kokousten nettilähetykset saatiin vihdoin käyntiin. (Pieni askel, mutta pitkän työn tulos)
  • Kaupunginhallituksessa hyväksyttiin Turun ja Helsingin uusi yhteinen Itämeriohjelma.
  • Ensi heinäkuussa käynnistyvää uutta seudullista joukkoliikennettä varten on suunniteltu uusia bussilinjoja, uusia mobiililippuja ja muita entistä parempia palveluja (mm. reaaliaikaisia aikataulunäyttöjä tulee lisää).
  • Korkeakoulujen ja kaupungin välille on kehitetty uutta yhteistyömallia, jonka pitäisi parantaa opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.
  • Talousarvioneuvotteluissa saimme vuodelle 2014 rahat Hämeenkadun pyörätien jatkolle Uudenmaankadulta Kirjastosillalle.
  • Talousarviossa varattiin kaupunginjohtajan esityksestä rahat myös uutta Logomon kevyen liikenteen siltaa varten.
  • Edellä mainittujen lisäksi tein vuoden aikana kaksi valtuustoaloitetta: Ensimmäisen polkupyörien julkisen pumppauspisteen perustamisesta Turkuun ja toisen Kauppiaskadun kävelykatukokeilusta. Näistä jälkimmäisen ideoin yhdessä Niina Ratilaisen kanssa ja se toteutettiin koko valtuustoryhmän nimissä.
Muuta: 

Osumia mediassa

Aamuset 8.1: Vornanen nousemassa kaupunginhallitukseen
Turun ylioppilaslehti 14.2.2013: Me ollaan nuoriso
Turun Sanomat, mielipiteet 2.3.2013: Avioliitto-oikeus kaikille
Turun Sanomat, mielipiteet 11.5.2013: Toriparkkien kustannusvertailut
Aamuset 24.9.2013: Turku soraäänien jälkeen mukaan erityiseen kuntajakoselvitykseen
Aamuset 29.10.2013: Valtuusto myönsi Turku Energialle luvan osallistua Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen
Turkulainen 30.10.2013: Turusta saisi hyvän pyöräilykaupungin
Aamuset 9.12.2013: Turun vihreät: Runkobussilinjasto toteutettava pikaisestiVuoden 2014 ensimmäinen kokous on 13.1, jolloin kaupunginhallitus aloittaa vuotensa. Valtuustokauden toisena vuonna tarkoitukseni on entisestään parantaa omasta toiminnastani ja kaupungin päätöksenteosta tiedottamista, ja otan mielelläni vastaan kehitysehdotuksia. Yhteydenpito toimii parhaiten joko sähköpostitse (jukka.vornanen@turku.fi), puhelimitse (o4o5936791), facebookissa, twitterissä tai kasvokkain kaupungilla.

Hyvää alkanutta vuotta 2014!


-Jukka-
Yhteenveto vuodesta syksyn 2012 vaaliteesieni mukaan jaoteltuna:

VAALITEESI 1: Avoimempaa kunnallispolitiikkaa. Vähemmän kabinettipäätöksiä ja enemmän aikaa keskustelulle. Lautakuntien kokouksien on oltava avoimia ja valtuuston kokouksia on voitava seurata netistä.

-Avoimuuden edistämisen osalta valtuustoryhmämme asema on suoraan sanottuna ongelmallinen. Vaalien jälkeisissä neuvotteluissa lähdimme mukaan valtuustoryhmien väliseen Uusi Turku -sopimukseen (mukana kaikki muut puolueet paitsi vasemmistoliitto), mikä osaltaan on sementoinut taustaneuvottelujen asemaa. Neuvottelukulttuurin avoimuudessa on kaupungissamme paljon parantamisen varaa, enkä itsekään vielä vuosi sitten tiennyt, miten puolueiden dynamiikka todellisuudessa toimii. Oman ryhmämme osalta olemme kuitenkin lähteneet siitä, että viestimme avoimesti sekä neuvottelutavoitteistamme, että neuvotteluissa tekemistämme kompromisseista. Tässä hengessä tein mm. oheisen koonnin vuotta 2014 koskeneista talousarviotavoitteistamme:

-Avoimuuden lisäämiseksi suurin edistysaskel vuonna 2013 oli valtuuston nettilähetysten aloittaminen elokuussa. Parhaillaan lähetystä seurasi lokakuun ns. Fennovoima-valtuuston aikaan yli tuhat katsojaa.
VAALITEESI 2: Parempia palveluita ja vastuullisempaa työnantajapolitiikkaa. Päivähoidon resursseja on lisättävä eikä kouluverkkoa saa enää karsia. Lomautukset ovat väärä ratkaisu kaupungin talousongelmiin.
-Lomautuksista ei ole vielä onneksi edes keskusteltu, vaikka kaupungintaloutta on sopeutettu vuoden aikana kymmenillä miljoonilla.

-Päivähoidon resursseja ei vuodelle 2014 lisätty, mutta päivähoitoverkon kehittäminen tulee kevään aikana kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi.

-Kouluverkon osalta kannatin Lyseon lukion siirtoa keskustaan, jotta Lyseon nykyiset tilat voidaan ottaa Runosmäessä peruskoulun käyttöön. Ruotsinkielisestä päiväkodista ja alakoulusta koostuvan ns. Kombikoulun rakennustyöt alkavat ensi vuoden aikana.

VAALITEESI 3: Aktiivista yhteistyötä ympäryskuntien kanssa. Kuntaliitoksista olisi hyötyä Turulle, mutta mikäli yhdistymisiä ei tapahdu, on joukkoliikenne- ja kaavoitusyhteistyötä parannettava.

-Turku on kuluneen vuoden aikana keskustellut naapureidensa kanssa kuntaliitoksista hyvin rakentavassa hengessä. Valitettavasti ympäryskuntien puolelta epäluulo keskuskaupunkia kohtaan on ollut jopa kohtuuttoman suurta. Kaikesta vänkäämisestä huolimatta kuntaliitosselvitys toteutetaan seudulla vuoden 2014 aikana. Sen jälkeen tiedämme ainakin paremmin, millaisia hyötyjä ja haittoja seutumme nykyinen kuntarakenne aiheuttaa.

-Joukkoliikenteen osalta seudullinen yhteistyö oli keskiössä vuoden 2013 aikana. Turun ja viiden ympäryskunnan (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Rusko) uusi yhteinen seudullinen joukkoliikenne aloittaa toimintansa 1.7.2014 ja silloin yhdellä ja samalla bussilipulla (kertalippu 3e) pääsee vaikkapa Kaarinan perukoilta Naantaliin. Jatko näyttää, toimiiko tasataksa alueella, vai olisiko oikeudenmukaisempaa ottaa käyttöön jonkinlainen vyöhykejärjestelmä. Henkilökohtaisesti kannatin vyöhykkeitä jo vuodesta 2014 alkaen.

VAALITEESI 4: Uusia työpaikkoja luovilta aloilta, kaupungin ja oppilaitosten yhteistyöstä, nuorten yrittäjyydestä sekä meriosaamista vaativilta vihreän teknologian aloilta.

-Osittain työtehtävieni, osittain luottamustoimieni vuoksi osallistuin vuoden aikana tiiviisti kaupungin, korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen uudenlaisen yhteistyömallin valmisteluun. Yhteistyömallin kautta korkeakouluopiskelua ja Turun kampusaluetta on tarkoitus kehittää monin tavoin. Harjoittelupaikkojen ja entistä paremman yritysneuvonnan kautta yhteistyön pitäisi poikia myös uusia opiskelijoille ja vastavalmistuneille sopivia työpaikkoja.

-Kaupunginhallituksen (Ja vielä vahvemmin kaupunginjohtajan) ohjauksessa neuvoteltiin pitkin vuotta kaupungin ja valtion välistä uutta kasvusopimusta, jossa huomiota kiinnitetään niin luovaan talouteen, korkeakoulujen yhteistyöhön kuin meriteknologiaankin. Käytännössä kyse on kyseisille aloille keskittyvistä kehityshankkeista, joita valtiokin tulevina vuosina omalta osaltaan (tai EU-hankkeiden kautta) rahoittaa.

VAALITEESI 5: Toimivaa joukkoliikennettä. Uusi raitiotie helpottaa liikkumista keskustasta Varissuolle ja muille vilkkaimmin liikennöidyille asuinalueille. Turun joukkoliikenteen kehittäminen ei onnistu pelkkien linja-autojen varassa.
-Raitiotien osalta yleissuunnittelu on jatkunut vuoden 2013 aikana ja ratkaisevia päätöksiä tehdään vuonna 2014.

-Uusi seudullinen joukkoliikenne käynnistyy 1.7.2014. Seudullinen joukkoliikenne tarkoittaa entistä joustavampaa liikkumista Turussa ja lähikunnissa. Seudullisen joukkoliikenteen käynnistämiseen liittyy myös maksujärjestelmän uudistaminen, mikä tulee tarkoittamaan mm. uusia lipputuotteita ja mobiilimaksuvälineitä joukkoliikenteessä.

-Loppuvuodesta 2013 tehtiin päätös uusien aikataulunäyttöjen hankkimisesta bussipysäkeille. Hankinnan myötä reaaliaikaisten pysäkkinäyttöjen määrä nelinkertaistuu.

-Seudullisen joukkoliikenteen ja joidenkin kaupungin sisäisten bussilinjojen kehittämiseksi kaupunki jatkaa ns runkolinjojen kehittämistä. Runkolinjoihin liittyvät parannukset (mm. katetut pysäkit ja linja-autojen liikennevaloetuisuudet) ovat edenneet valitettavan hitaasti, mutta vihreät ovat sitkeästi puskeneet asiaa eteenpäin.
VAALITEESI 6: Ehjää pyörätieverkostoa, joka mahdollistaa sujuvan pyöräilyn keskustassa. Yliopistonkadun ja Humalistonkadun valmiiksi suunnitellut pyörätiet on rakennettava viipymättä.

-Yliopistonkadun ja Humalistonkadun pyörätiet ovat edelleen toriparkkihankkeen panttivankeina, mutta vihreiden aloitteesta Hämeenkadun pyörätie Uudenmaankadulta Kirjastosillalle toteutuu vuoden 2014 aikana.

-Kirjastosiltaan liittyen kauppiaskadun liikennejärjestelyt olivat loppuvuodesta tapetilla ja valtuustoryhmämme piti suorastaan törkeänä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan suhtautumista pyöräily-yhteyksien parantamiseen Kirjastosillan ja kauppatorin välillä. Asian käsittely jatkuu kuitenkin vuoden 2014 puolella, sillä kaupunginhallitus otti kiinteistöliikelaitoksen päätöksen uuteen käsittelyyn.

-Kauppiaskadun kävely- ja pyöräilyolosuhteiden kehittämiseksi vihreiden valtuustoryhmä teki syyskuussa valtuustoaloitteen kauppiaskadun muuttamisesta kokeiluluontoisesti kävelykaduksi kesällä 2014.

-Pyöräilyolosuhteiden parantamiseen liittyi myös maaliskuussa ensimmäinen oma valtuustoaloitteeni, jossa esitin julkisen polkupyörien pumppauspisteen perustamista Turkuun (esim. pääkirjaston sisäpihalle).

VAALITEESI 7: Elävää keskustaa ilman toriparkkia. Toriparkkipäätös on otettava uuteen käsittelyyn, mikäli uuden valtuuston enemmistö vastustaa parkkia.

-Tämä vaaliteesini rakentui kaikkein voimakkaimmin vaalitulostoiveiden varaan. Valitettavasti riittävää muutosta ei tapahtunut ja tällä hetkellä toriparkin tulevaisuus on korkeimman hallinto-oikeuden käsissä. Mikä kaavaa ei oikeusteitse kumota, saattaa toriparkin rakentaminen alkaa vuoden 2014 aikana.

VAALITEESI 8: Historiaa kunnioittavaa kaupunkisuunnittelua:  Vanhojen rakennusten kunnioittamista, vihreää uudisrakentamista ja vapaita julkisia tiloja.

-Kaavoituksen saralla ei hirveän kauheita ole kuluneena vuonna sattunut ja mm. Eerikinkadun ja Koulukadun risteyksen puutalot saatiin suojeltua. Pienemmissä kaavakiistoissa olemme jääneet perinteisesti vasemmistoliiton kanssa oppositioon, kun kokoomus ja sdp ovat kannattaneet lähes poikkeuksetta raskaimpia mahdollisia kaavoitusvaihtoehtoja.

VAALITEESI 9: Parempia liikenneyhteyksiä  Logomoon. Uusien tapahtuma- ja yritystilojen ansiosta Logomo on nosteessa, mutta positiivinen kehitys voi jäädä puolitiehen ilman nykyistä tiiviimpää yhteyttä keskustaan.

-Vuoden 2014 budjettiin on varattu rahat uuden kevyen liikenteen sillan rakentamiseksi ratapihan yli Logomon pääovelle. Sillan rakentamiseen liittyvä asemakaava tullee päätettäväksi alkuvuodesta.

VAALITEESI 10: Lisää resursseja nuorten tukipalveluihin: yläkouluihin ja toiselle asteelle tarvitaan lisää opinto-ohjaajia ja ammattikorkeakouluopiskelijoille yliopistotasoiset mielenterveyspalvelut.
-Näiden osalta ei saatu ihmeitä aikaan vuoden 2013 aikana. Työ jatkuu edelleen. Kuluneen vuoden tärkein tavoite oli, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluihin määräaikaisena palkatut työntekijät jatkaisivat tehtävissään myös vuoden 2014 aikana.

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *