Turku ja Helsinki ovat vuodesta 2007 lähtien koonneet Itämerta koskevat toimenpidesuunnitelmansa yhteisen ”Itämeri-haaste” otsikon alle. Maanantaina 4.11. Turun kaupunginhallitus hyväksyi uuden Itämeri-ohjelman vuosille 2014-2018. Vihreiden näkökulmasta ohjelman hyväksyminen oli yksi tähänastisen valtuustokauden tärkeimmistä ympäristöpoliittisista päätöksistä.

Poimintoja ohjelmasta:
MAANVILJELY JA KAUPUNGIN VIHERALUEET
-Toteutetaan suojakaistat kaikille kaupungin omistamille pelloille ympäristötukien mukaan ja suunnitellaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan suojavyöhykkeitä, kosteikkoja, pohjapatoja jokien ja purojen varsille.
-Ei käytetä teollisia fosforilannoitteita kaupungin itse viljelemillä pelloilla.
-Jatketaan vesiensuojeluvaatimusten sisällyttämistä vuokrapeltosopimuksiin.
-Kaupungin viljelemistä pelloista 100 % on luomuviljelyssä joka vuosi.
-Paikallistetaan yhteistyössä vesiensuojeluyhdistysten kanssa maatalouden kuormituskohteet valuma-alueella. Valmistellaan hanke saostusaltaiden rakentamiseksi sekä kosteikkojen perustamiseksi ja varmistetaan ylläpito sekä huolto.
-Vähennetään kaupunkien puisto- ja viheralueilla teollisten lannoitteiden käyttöä. Käytetään vain pitkävaikutteisia ja hitaasti liukenevia lannoitteita.
-Pyritään luonnonmukaiseen rikkakasvien ja tuhohyönteisten torjuntaan. Kemiallisten torjunta-
aineiden käyttö puisto- ja viheralueilla rajoitetaan välttämättömimpään.
JÄTEVEDET JA VIEMÄRÖINTI
-Viemäröintisaneeraukset toteutetaan ja sekaviemäröintiä vähennetään vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisesti
-Puhdistamolietetuotteiden käyttö omilla viheralueilla ja viherrakentamisessa lisätään. Kierrätetään jätevesilietteiden ravinteista yli 50 % kaupungin viherrakentamiseen.
-Osa jätevesilietteistä biokaasutetaan sähkö- ja lämpöenergiaksi
-Hyödynnetään roskaantumisselvitysten tuloksia roskaantumisen lähteiden selvittämiseksi ja roskaantumisen vähentämiseksi kaupungissa. Järjestetään ohjelmakaudella vuosittain rantojen siivoustalkoot molemmissa kaupungeissa.
PUHDAS JA TURVALLINEN MERILIIKENNE
-Rakennetaan jokialuksille jätevesien tyhjennysjärjestelmä jätevesien maihin jättämistä
varten vuoden 2014 aikana.
-Asennetaan keskimäärin yksi uusi pienveneiden septitankkijätevesien vastaanottolaite vuodessa ja huolehditaan laitteistojen toimivuudesta ja ylläpidosta.
-Tehdään yhteistyötä öljyntorjuntavalmiuden kehittämiseksi Helsingissä kaupunginhallituksen hyväksymän ja öljysuojarahaston vahvistaman öljyntorjuntasuunnitelman ja Turussa Varsinais- Suomen öljyntorjuntasuunnitelman mukaisesti. Itämerihaasteen toimenpidekaudella valmistellaan myös muita öljyntorjuntavalmiutta kohottavia toimenpiteitä.

0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *