Turun vuoden 2015 budjettia valmistellaan parhaillaan ja kysymys säästöpaineista on jälleen ajankohtainen.

Talouden tasapainottamiseksi Turun kunnallisveroastetta nostettiin vuosi sitten 0,75 prosenttiyksikköä, eikä sen korottamiseen tunnu tänä syksynä olevan kovin suurta halua. Valtakunnallisessa tarkastelussa Turun kunnallisveroaste ei ole vielä maan suurimpia (kuva), mutta vuosittainen veroasteen korottaminen on tie, jolle en itsekään kovin mielellään lähtisi. Valtionosuuksiin kohdistuvien leikkausten vuoksi Turun taloustilanne näyttää haastavalta parin seuraavan vuoden ajan ja tämän syksyn sijaan säästäisin veronkorotusvaran vuoden 2016 budjettiin.

Velkaa on Turussa otettu viime vuosina reippaasti, mutta samaan aikaan myös kaupungin omaisuus on kasvanut ja ns. nettovelka on pysynyt kontrollissa.Tämän hetken ennusteen mukaan kuluvan vuoden alijäämä on 12,2 miljoonaa ja ensi vuodelle lähtökohdat ovat vielä heikommat. Velkaantuminen tulee siis jatkumaan ja vaikka matalasuhdanteessa velkaantuminen voi olla hyväksyttävä palveluiden turvaamisen keino, on velkaantuminen pitkällä tähtäimellä saatava laskuun. Kaupunginvaltuuston tavoitteena on taittaa velan kasvu vuoteen 2018 mennessä, mitä itse pidän realistisena ja hyvänä tavoitteena.

Varsinaisiin leikkauksiin Turussa on turvauduttu tällä valtuustokaudella ensimmäisen kerran kuluvana vuonna, kun mm. Lausteen ja Paattisten uimahallit päätettiin sulkea ja kouluavustajien määrää vähennettiin lukuvuodelle 2014-2015. Ensi vuoden talousarvion pohjassa sivistystoimialalle kohdistuu 5-6 miljoonan säästöt, jotka toteutuessaan tarkoittavat leikkauksia opetusresursseihinkin. Vielä viime talvena opetusryhmien kasvu pystyttiin torjumaan muilla säästöillä, mutta ensi vuodelle tilanne on entistä vaikeampi. Mikäli kunnallisveroa ei koroteta ja velkaantumista halutaan hillitä, myös opettajien määrää on vähennettävä. Vihreiden valtuustoryhmä onnistui elokuussa keventämään opetusresursseihin kohdistuvia säästöjä miljoonalla ja seuraavien kuukausien aikana nähdään mihin tasoon leikkaukset lopulta asettuvat.

Kokonaiskuvaa ajatellen olen itse tähän mennessä ajanut Turun talouspolitiikassa linjaa, jossa veronkorotuksia, velkaa ja leikkauksia (sekä rakenteellisia uudistuksia) käytetään kaikkia mahdollisimman tasapainoisesti. Nyt paine leikkauksiin on kasvamassa ja kysymys veronkorotuksen ajankohdasta on leikkausten vaihtoehtona keskeinen. Vuoden 2015 talousarvion yksityiskohdat tarkentuvat loka- ja marraskuun aikana, joten nyt on oikea aika käydä keskustelua eri sopeutustoimien hyödyistä ja haitoista.

Mikä on oikea suhde veronkorotuksia, velkaa ja leikkauksia? Miten sinä suhtaudut elämääsi vaikuttaviin veronkorotuksiin tai palveluiden karsintaan? Vastuu päätöksistä on lopulta meillä kaupunginvaltuutetuilla, mutta nyt on hyvä aika ottaa kantaa näihin kysymyksiin.

Loppuun vielä tiivistetyt omat teesini ensi vuoden taloudesta:

  • Korkeintaan maltillinen kunnallisveron korotus (0,25%), tarvittaessa isompi korotus vuonna 2016.
  • Kiinteistöveroluokkien tarkistus.
  • Velkaa voidaan peruspalveluiden turvaamiseksi ottaa 10-20 miljoonaa.
  • Sivistystoimesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista on löydettävä yhteensä n. 10 miljoonan säästöt.

Kommentteja näihin ja muihin kysymyksiin otan mielelläni vastaan niin täällä blogissa kuin sosiallisessa mediassakin. Yhteystietoni löydät omalta välilehdeltään.


0 kommenttia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *