Joukkoliikenne huomioitava Kauppatorin kunnostuksessa

(Mielipidekirjoitus, julkaistu Turun Sanomissa 22.4.) Kauppatorin asemakaava etenee askel askeleelta kohti valtuustokäsittelyä. Kevään aikana käydyssä kaavakeskustelussa joukkoliikenne on jäänyt täysin toriparkin jalkoihin. Maamme hallitus hyväksyi 12.4. liikennepoliittiseen selonteon johon sisältyy Turun pikaraitiotie. Mikäli hyvin käy, päästäisiin pikaraitiotietä rakentamaan Turussa vuoden 2015 tienoilla. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Kauppatorin kunnostaminen kestää toriparkin Lue lisää…

Muistutus toriparkin asemakaavasta

Turun kaupungin asemakaavatoimistolle ja kaupunginhallitukselle osoitettu kaavamuistutus: MUISTUTUS ASEMAKAAVASTA (VI) 006 KAUPPATORI SEKÄ AURAKADUN, EERIKINKADUN, KAUPPIASKADUN JA YLIOPISTON KATUALUEIDEN OSAT Ympäristö- ja kaavoitusviraston asemakaavatoimiston asemakaavaselostuksen, asemakaavaan liittyvien selvitysten ja 15.3.2012 kaavasta järjestetyn kuulemistilaisuuden perusteella Turun vihreät nuoret ja opiskelijat pitävät Turun kauppatorin uuden asemakaavan valmistelua puutteellisena. Erityisen valitettavana pidämme keskustan Lue lisää…

Turun ViNO haastaa kehittämään lukioiden ja ammattioppilaitosten opinto-ohjausta

Kannanotto 18.1.2012 Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ovat huolissaan Turun ammattioppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevien saamasta ohjauksesta. 17.1. toisen asteen opiskelijat vierailivat Turun korkeakouluissa ja tutustuivat eri koulutusaloihin. Jotta nuoret voivat valita tulevan opiskelupaikkansa, tarvitaan kuitenkin paljon työtä tietoisuuden lisäämiseksi. ”Yksi suurimpia syitä sille, miksi nuorten on vaikea hahmottaa tulevaisuuden koulutuspolkuaan, Lue lisää…

Näennäistä osallistamista

Mielipidekirjoitus arkisesta, mutta kuntademokratian kannalta tärkeästä aiheesta.  Julkaistu 10.1. Turun sanomissa otsikolla ”Kansa ei pääse kaupungin kansalaisseminaariin”. — Turun kaupunki järjestää 10.1. kansalaisseminaarin kaupunkikeskustan kehittämisestä. Tilaisuudessa esitellään ”Turku 2031” –visio, ja kuntalaisilta toivotaan kommentteja paikan päällä. On erittäin hienoa, että tällaisia tilaisuuksia järjestetään, mutta olisi vielä hienompaa, jos työssäkäyvät turkulaiset Lue lisää…

Avoin kirje Turun kaupunginhallitukselle toriparkin kaavoituksesta

Korkein hallinto-oikeus kumosi odotetusti lokakuun lopussa toriparkin sisältäneen Kauppatorin kaavan, koska geotekniset selvitykset oli tehty puutteellisesti. Nyt kaupunginhallitukselle esitetään maanantain kokoukseen jälleen uutta kaavaa, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa toriparkki on yhä mukana: ”Tavoitteena on myös mahdollistaa torinalainen pysäköintilaitos ja siihen liittyvät yhteydet naapurikortteleihin.” Kaupunginhallituksen tulisi nyt päättää, että toriparkkia ei Lue lisää…

Turun ViNO: Vuonna 2012 tyrmätään Turun tauti

(Kannanotto, julkaistu 16.11.2011) Turun vihreät nuoret ja opiskelijat pitävät vuoden 2012 kunnallisvaaleja hyvänä tilaisuutena parantaa Turun tauti ja tuulettaa Turun ummehtunutta hallinto- ja päätöksentekokulttuuria. Turun kunnallispoliitikkojen vanha kaarti on jo vuosikymmenten ajan pyörittänyt kaupungin päätöksentekoa suljettujen ovien takana. Ensi syksyn kunnallisvaaleissa Turun valtuuston voimasuhteet tuskin pysyvät ennallaan. Tämän murroksen yhteydessä Lue lisää…