Miksi Ei toriparkille ja mitä tilalle?

Nykyisen kaavan mukainen läpileikkauskuva torista ja toriparkista. Turun kaupunki. Turun kaupunginvaltuusto käsittelee tänään 27.10.2014 jälleen toriparkin kaavaa.Kauppatorin alaisesta pysäköinnistä on väännetty Turussa jo 20 vuotta. Tällä hetkellä toriparkin mahdollistava kaava on kertaalleen hyväksytty ja lainvoimainen, mutta asia on jälleen valtuuston listalla, koska 28 valtuutettua (allekirjoittanut mukaan lukien) teki syyskuussa aloitteen Lue lisää…

Toriparkkien kustannusvertailut

(Julkaistu Turun Sanomissa 11.5.) Kuopiossa on juhlittu viime viikkoina toriparkin laajennuksen ja toriremontin valmistumista. Turussa odotamme, miten oman toriparkkimme valituskierrokset ja jatkovalmistelu etenevät. Täällä toriparkin rakentamista on perusteltu usein muiden kaupunkien esimerkillä. Puhutaan Kuopiosta ja puhutaan Vaasasta. Kaupunkikohtaisten rakennuskustannusten eroista ei kuitenkaan juuri keskustella. Kuopiossa 730 parkkipaikkaa rakennettiin 40 miljoonalla, Lue lisää…

Vaihtoehto toriparkille: keskustan ja Logomon liikenneyhteydet kerralla kuntoon

Mitäpä jos laitettaisiin toriparkin vatvomiselle stoppi ja korjattaisiin kerralla sekä keskustan että Logomon liikenneyhteysongelmat? Laajennetaan Louhea, brändätään se Turun keskusparkiksi ja rakennetaan kallioparkista nykyistä paremmat kulkuyhteydet niin keskustaan kuin Logomoonkin päin. Rakennetaan lisäksi Ajurinkadun kohdalle uusi ratapihan ylittävä kevyen liikenteen silta ja näin Logomon saavutettavuus niin autolla, pyörällä kuin kävellenkin Lue lisää…

Avoin ja reilumpi Turku

Syksyn kunnallisvaalit lähestyvät. On aika keskustella siitä mitä Turku tulevaisuudessa on. Alla olevat teesit ovat ensimmäinen luonnos oman vaaliohjelmani rungosta. Muotoilultaan ne eivät ole vielä lopullisia, mutta tavoitteet ovat sellaisia joita kannatan. Tähän asti ohjelmasta on keskusteltu kampanjani suunnittelutilaisuuksissa, mutta jatkoa ajatellen toivoisin nyt laajempaa palautetta. Jos siis suinkin aikasi Lue lisää…

Viikon 21 toinen toriparkkilehdistötiedote: 900 allekirjoitti toriparkkiadressin lauantaina

LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 900 ALLEKIRJOITTI TORIPARKKIADRESSIN LAUANTAINA ”Elävä keskusta ilman toriparkkia”-liikkeen järjestämä mielenosoitus ja toritapahtuma keräsi tänään satoja ihmisiä Turun kauppatorille. Viiden tunnin aikana toriparkkia vastustavan adressin allekirjoitti 894 henkilöä. Netissä adressin on allekirjoittanut 999 henkeä ja yhteensä allekirjoituksia on noin 4200. Allekirjoitusten keräämistä jatketaan kauppatorin kaavan valtuustokäsittelyyn asti. Elävä keskusta Lue lisää…

Kansanliike toriparkkia vastaan

Toriparkkikaavan henkiinherääminen on herättänyt myös toriparkkia vastustavan kansanliikkeen. Torstai-iltana Koulussa pidetyssä palaverissa oli paikalla kymmenkunta puoluepoliittista ja sitoutumatonta Turku-aktiivia. Tapaamisen henki oli selvä: Nyt on karistettava viime metrien taisteluväsymys! Vuosien 2008 ja 2009 kansalaisaloitekampanja huomioiden olisi sääli jos toriparkki hyväksyttäisiin juuri kun syksyn kunnallisvaalit ovat lähestymässä. Istuva valtuustohan hylkäsi jo Lue lisää…

Joukkoliikenne huomioitava Kauppatorin kunnostuksessa

(Mielipidekirjoitus, julkaistu Turun Sanomissa 22.4.) Kauppatorin asemakaava etenee askel askeleelta kohti valtuustokäsittelyä. Kevään aikana käydyssä kaavakeskustelussa joukkoliikenne on jäänyt täysin toriparkin jalkoihin. Maamme hallitus hyväksyi 12.4. liikennepoliittiseen selonteon johon sisältyy Turun pikaraitiotie. Mikäli hyvin käy, päästäisiin pikaraitiotietä rakentamaan Turussa vuoden 2015 tienoilla. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Kauppatorin kunnostaminen kestää toriparkin Lue lisää…

Muistutus toriparkin asemakaavasta

Turun kaupungin asemakaavatoimistolle ja kaupunginhallitukselle osoitettu kaavamuistutus: MUISTUTUS ASEMAKAAVASTA (VI) 006 KAUPPATORI SEKÄ AURAKADUN, EERIKINKADUN, KAUPPIASKADUN JA YLIOPISTON KATUALUEIDEN OSAT Ympäristö- ja kaavoitusviraston asemakaavatoimiston asemakaavaselostuksen, asemakaavaan liittyvien selvitysten ja 15.3.2012 kaavasta järjestetyn kuulemistilaisuuden perusteella Turun vihreät nuoret ja opiskelijat pitävät Turun kauppatorin uuden asemakaavan valmistelua puutteellisena. Erityisen valitettavana pidämme keskustan Lue lisää…

Avoin kirje Turun kaupunginhallitukselle toriparkin kaavoituksesta

Korkein hallinto-oikeus kumosi odotetusti lokakuun lopussa toriparkin sisältäneen Kauppatorin kaavan, koska geotekniset selvitykset oli tehty puutteellisesti. Nyt kaupunginhallitukselle esitetään maanantain kokoukseen jälleen uutta kaavaa, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa toriparkki on yhä mukana: ”Tavoitteena on myös mahdollistaa torinalainen pysäköintilaitos ja siihen liittyvät yhteydet naapurikortteleihin.” Kaupunginhallituksen tulisi nyt päättää, että toriparkkia ei Lue lisää…